Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie adaptacji projektu gotowego oraz uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń potrzebnych przy budowie nowego domu.

W pakiecie podstawowym zakres naszych usług związanych z adaptacją projektu gotowego obejmuje:

 • sprawdzenie zgodności projektu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • adaptację projektu do lokalnych warunków gruntowych i technicznych warunków przyłączenia mediów przez projektantów wszystkich branż: architekta, konstruktora, projektanta instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę budynku
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Pakiet usług dodatkowych obejmuje:

 • występowanie w imieniu inwestora przed właściwymi jednostkami organizacyjnymi w celu uzyskania niezbędnych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń
 • wprowadzanie zmian do dokumentacji
 • wykonanie mapy do celów projektowych
 • wykonanie badań geotechnicznych gruntu
 • opracowanie projektów przyłączy

Termin wykonania adaptacji (przygotowania projektu budowlanego do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę) zależy głównie od zakresu wprowadzanych zmian do projektu gotowego i wynosi ok. 3 - 5 tygodni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych materiałów takich jak:

 • wypis z MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy
 • mapa do celów opiniodawczych
 • mapa do celów projektowych
 • badania geotechniczne gruntu
 • zapewnienie dostawy i techniczne warunki przyłączenia mediów
 • uzgodnienie obsługi komunikacyjnej

W indywidualnych przypadkach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę mogą być potrzebne dodatkowe opracowania i uzgodnienia, np.:

 • decyzja wyłączająca grunt z produkcji rolniczej
 • uzgodnienie z konserwatorem zabytków lub pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych
 • uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

(c) A-ZERO Pracownia Projektowa