Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Czym jest charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego i jakie jest jej znaczenie dla inwestora budującego dom jednorodzinny ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy przede wszystkim rozróżnić dwa często mylone pojęcia:

charakterystyka energetyczna jako opracowanie, które jest częścią projektu budowlanego,
oraz
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które jest dokumentem opracowywanym dla istniejącego już budynku.

Obowiązek umieszczenia w projekcie budowlanym charakterystyki energetycznej został wprowadzony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239). Z obowiązku tego zwolnione zostały jednak projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego zawarta w projektach obiektów nie zwolnionych z obowiązku jej opracowania powinna określać (w zależności od potrzeb):

„a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiące jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno -budowlanych;”

Mimo braku prawnego obowiązku umieszczania w projektach budowlanych domów jednorodzinnych charakterystyki energetycznej, w projektach domów jednorodzinnych z naszej kolekcji projektów gotowych zamieszczamy wiele istotnych informacji dotyczących zużycia energii. Są to między innymi:

  • bilans mocy urządzeń elektrycznych
  • właściwości cieplne przegród zewnętrzych
  • podstawowe parametry instalacji ogrzewczych

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa