Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Geotechniczne badanie gruntu

Geotechniczne badanie gruntu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien o opisie technicznym zawierać między innymi informacje dotyczące kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunki i sposób jego posadowienia. W wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego.

Nie ma prawnego obowiązku załączania do projektu domu jednorodzinnego lub do wniosku o pozwolenie na budowę dokumentacji geotechnicznej, jednak jej opracowanie jest niezbędne, ponieważ umożliwia projektantowi określenie warunków posadowienia i odpowiednie zaprojektowanie fundamentów.

W większości przypadków nośność gruntów jest wystarczająca do posadowienia domu jednorodzinnego na tradycyjnych ławach betonowych, jednak dokumentacja geotechniczna zawiera wiele cennych informacji umożliwiających ich ekonomiczne zaprojektowanie:

  • grubość warstwy humusu – warstwy, którą trzeba bezwzględnie usunąć z miejsca posadowienia budynku
  • głębokość zalegania warstw nośnych gruntu oraz ich rzeczywistą nośność – pomaga to w dokładnym określeniu potrzebnych przekroi fundamentów oraz ich głąbokości
  • głębokość występowania wód gruntowych co często także decyduje o poziomie posadowienia budynku a także ewentualnego szamba, oczyszczalni ścieków lub sposobie rozsączania wód opadowych

Jeżeli planujemy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków powinniśmy zlecić firmie przeprowadzającej badania grunt umieszczenie w dokumentacji geotechnicznej opinii na temat możliwości lokalizacji takiego urządzenia na naszej działce.

W trakcie prac nad projektem domu oferujemy pomoc w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji geotechniczej.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa