Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Kiedy można rozpocząć budowę domu?

Kiedy można rozpocząć budowę domu?

Po otrzymaniu naszego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę urząd na 65 dni na wydanie decyzji. Często czas ten jest krótszy – ok. miesiąca (zależy to min. od ewentualnej potrzeby uzyskania na etapie postępowania dodatkowych uzgodnień jak i od aktualnej ilości rozpatrywanych przez urząd wniosków).

Po przeprowadzeniu całego postępowania wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. W pierwszej kolejności wysyłana jest ona (lub odbiorana przez niego osobiście) do wnioskodawcy, a następnie rozsyłana do stron postępowania.

CIEKAWOSTKA: Z powodu braku jednoznacznych przepisów urzędy mogą różnie określać strony postępowania, np.: jeżeli nasz budynek zachowuje wymagane przepisami odległości od granicy działki i nie projektujemy na działce takich obiektów jak np. przydomowa oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem, niektóre urzędy mogą uznać za strony postępowania naszych sąsiadów, a niektóre nie.

Po odebraniu decyzji strona postępowania ma 14 dni na złożenie odwołania, ale do czasu potrzebnego do uprawomocnienia się decyzji należy doliczyć także czas potrzebny do dostarczenia przez pocztę listu poleconego i czas jaki awizo może czekać w urzędzie pocztowym (maks. 14 dni).

Po uprawomocnieniu się decyzji należy zarejestrować dziennik budowy (często można to załatwić w jeden dziań) i zgłosić, z 7-dniowym wyprzedzeniem, rozpoczęcie robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego. Co najmniej siedem dni po dokonaniu zgłoszeniu można rozpocząć prace na placu budowy.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa