Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Kotłownia na paliwo stałe - wymagania

Kotłownia na paliwo stałe - wymagania

Rosnące ceny gazu i oleju opałowego powodują, że coraz częściej zastanawiamy się nad instalacją kotła na paliwo stałe. Nowoczesne kotły z podajnikiem paliwa posiadają dużą sprawność, poza tym są dużo wygodniejsze i „czystsze” w eksploatacji niż tradycyjne kotły stałopalne.

Większość projektów typowych zakłada ogrzewanie kotłem gazowym, więc adaptując projekt gotowy często musimy przeprojektować instalację grzewczą i pomieszczenie kotła.

Przed podjeciem decyzji o takiej zmianie zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

Warto zapamiętać: Zastosowanie kotła na paliwo stałe wymaga wykonania instalacji ogrzewczej wodnej systemu otwartego.
Podejmując decyzję o wyborze kotła na paliwo stałe powinniśmy sprawdzić czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera regulacji dotyczących sposobów ogrzewania budynków na naszym terenie.

Wymogi jakim powinny odpowiadać kotłownie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Polska Norma nr PN-87 B02411 ”Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”.
Dla większości domów jednorodzinnych potrzebna moc kotła nie przekracza 25kW. Podstawowe wymagania dla kotłów tej wielkości są następujące :

  • Kotły powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych.

  • Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.

  • Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m, a wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m. Wysokość pomieszczenia powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotła.

  • W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy urządzenia, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni; pomieszczeniu kotła powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni co najmniej 200cm2 a także kanał wentylacyjny wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14cm.

  • W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.

  • W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Nie dotyczy to pomieszczeń w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

  • Kotły grzewcze na paliwo stałe mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego. Przekrój kanału dymowego powinien wynosić wg normy 20x20cm – wymiar ten powinien jednak odpowiadać mocy kotła i zaleceniom producenta (zwykle jest to ok. 300 cm2).

  • W pomieszczeniu powinien być wpust podłogowy podłączony do kanalizacji.

  • Dla kotłowni tego typu nie ma określonych jednoznacznie minimalnych wymiarów pomieszczenia. Należy zapewnić niezbędną przestrzeń do obsługi kotła (np.: uzupełnianie zasobnika paliwa, usuwanie popiołu, dostęp do wyczystki komina, pompy cyrkulacyjnej). Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1m. Szacunkowe wymiary poziome niewielkiego kotła z zasobnikiem wynoszą ok.60-70cm na ok 100cm.

Instalacja większych kotłów wymaga spełnienia dodatkowych warunków: min. większej wysokości i wymiarów pomieszczenia kotła oraz osobnego pomieszczenia na skład paliwa.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa