Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>MPZP / decyzja o warunkach zabudowy

MPZP / decyzja o warunkach zabudowy

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określają jaki budynek będziemy mogli wybudować na naszej działce. Czytając te dokumenty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące zapisy:

 • przeznaczenie terenu na którym znajduje się nasza działka (czy przewidziano tu zabudowę jednorodzinną czy zagrodową lub siedliskową)
 • linia zabudowy (nieprzekraczalna lub obowiązująca) – czasami określone są w tekście planu, często jednak jedynie w części graficznej
 • dopuszczalna wysokość zabudowy (wysokość kalenicy dachu, ale także czasami wysokość minimalna lub maksymalna okapu)
 • kształt dachu i kąt nachylenia połaci
 • ustawienie kalenicy działki względem drogi (równoległe lub prostopadłe)
 • ilość kondygnacji (nadziemnych, podziemnych lub ogólna)
 • szerokość budynku lub elewacji frontowej
 • dopuszczalna powierzchnia zabudowy wyrażona najczęściej jako procent powierzchni całej działki
 • wymagana powierzchnia działki, jaka powinna zostać przeznaczona na zieleń

Plany miejscowe mogą mieć mniej lub bardziej precyzyjne zapisy – czasami spotyka się plany o jeszcze bardziej szczegółowych zapisach niż te wymienione powyżej, a czasami plany ograniczają się jedynie do określenia przeznaczenia terenu.

Oprócz zapisów dotyczących charakteru dopuszczalnej zabudowy należy zwrócić uwagę na ewentualne zapisy nakładające dodatkowe obowiązki lub ograniczenia przy lokalizacji nowych inwestycji. Mogą to być np.:

 • stanowiska archeologiczne lub strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące naszą działkę
 • obowiązek wykonania operatu wodno-prawnego dla zarurowaniu przydrożnego rowu znajdującego się przed działką
 • zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • obowiązek stosowania ekologicznych źródeł ogrzewania

Plan miejscowy uchwalany jest przez urząd gminy (podobnie decyzja o warunkach zabudowy), natomiast pozwolenie na budowę wydają starostwa powiatowe, więc w przypadku wątpliwości co do zapisów planu, konsultacji należy szukać w starostwie.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa