Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Mamy projekt gotowy - jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Mamy projekt gotowy - jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wybrany przez Państwa projekt musi być zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu lub decyzją o warunkach zabudowy. Jeżeli projekt będzie wymagał zmian, przed zakupem należy skonsultować się z architektem w celu ustalenia czy wprowadzenie ich będzie możliwe. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy zaadaptować projekt gotowy oraz uzyskać pozostałe wymagane prawem dokumenty.

Adaptacja projektu gotowego obejmuje:

 • dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych, konstrukcję dachu do obciążeń wiatrem i śniegiem
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie typowym
 • sprawdzenie przez projektantów wszyskich branż: architekta, konstruktora, projektanta instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu: wrysowania na aktualnej mapie do celów projektowych budynku, dojść i dojazdów, przyłączy, śmietnika

Do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę niezbędne będzie uzyskanie następujących dokumentów:

 • mapy do celów projektowych
 • badań geotechnicznych gruntu (nie jest to dokument wymagany przez urząd udzielający pozwolenia na budowę, ale niezbędny dla projektanta adaptującego fundamenty)
 • zapewnień dostawy mediów oraz technicznych warunków przyłączenia
 • uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi publicznej lub obsługi komunikacyjnej jeżeli wjazd na działkę znajduje się na drodze prywatnej
 • decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej jeżeli działka znajduje się na gruntach rolnych

Inne dokumenty lub uzgodnienia wymagane przez zapisy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, np:

 • uzgodnienie z konserwatorem zabytków
 • zgoda na zarurowanie rowu

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa