Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Porady budowlane>Przyłącza w domu jednorodzinnym

Przyłącza w domu jednorodzinnym

Projekt zagospodarowania terenu jest niezbędną częścią projektu budowlnego. Powinien zawierać między innymi informacje dotyczące uzbrojenia technicznego działki:

  • trasy przyłączy
  • lokalizację ewentualnych innych obiektów służących obsłudze budynku tj.: zbiornik na nieczystości ciekłe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, studnia, zbiornik na gaz płynny

Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu nie musimy jednocześnie wnioskować o pozwolenie na budowę przyłączy (wystarczy jedynie ich przewidywana lokalizacja na działce) i w praktyce często wyłącza się je z zakresu opracownia ponieważ wymagają one dodatkowych uzgodnień:

  • zarządcy sieci
  • właściciela lub władającego drogą (jeżeli przyłącze ma znaleść się w pasie drogowym)
  • Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP)

Budowa przyłączy objęta osobnym opracowaniem wymaga jedynie zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt wraz z planem zagospodarowania działki lub terenu wykonanym na aktualnej mapie do celów projektowych oraz z kompletem uzgodnień.

W praktyce najczęściej osobnych opracowań wymagają projekty przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Przyłącze elektryczne (od budynku do złącza w linii ogrodzenia) - tzw. wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) oraz wewnętrzna instalacja gazu (instalacja w budynku oraz od budynku do zaworu głównego w ogrodzeniu), jeżeli nie wychodzą poza granice działki, nie wymagają wymienionych wyżej uzgodnień i zwykle objęte są jednym pozwoleniem z budynkiem. Odcinki przyłącza elektrycznego i gazowego od złącza lub zaworu w linii ogrodzenia do sieci są najczęściej realizowane przez zakład energetyczny i gazowy.

UWAGA: Niektóre starostwa mogą wymagać dla elementów uzbrojenia technicznego na działce inwestora uzgodnienia ZUDP - zależy to od przyjętej przez urząd interpretacji przepisów.

pozostałe porady budowlane


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa