Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Dom ekologiczny>Straty ciepła przez wentylację

Straty ciepła przez wentylację

Budynek traci energię z powodu przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz z powodu wywiewania go wraz z zużytym powietrzem.

Przyjrzyjmy się ilości ciepła użytkowego traconego przez wentylację:

  • Opierając się na zamieszczonych poprzednio informacjach dotyczących wentylacji, przyjmijmy dla przykładu, że ilość wywiewanego powietrza z budynku wynosi 300 m3/h (0,083m3/s).
  • Następnie, mnożąc ilość powietrza wyrażoną w m3/s przez pojemność cieplną powietrza (1200 J/(m3K)) obliczymy współczynnik strat ciepła na wentylację:
    1200 J/(m3K)) • 0,083m3/s = 99,6 W/K
  • Teraz pozostaje pomnożenie otrzymanego współczynnika przez różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej oraz przez liczbę godzin w interesującym nas okresie - w ten sposób poznamy ilość energii wywiewanej w danym przedziale czasowym:
    99,6 W/K • 17K • (24h•220dni) = 8940 [kWh/okres grzewczy]

Jak widać z powyższych obliczeń końcowy wynik będzie się zmieniał dla różnych długości okresu grzewczego oraz średniej temperatury w tym okresie, jednak decydujące znaczenie ma oczywiście ilość wywiewanego powietrza.

czytaj więcej o energooszczędnym domu


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa