Zadzwoń: 71 344 53 08Napisz do nas


Strona główna>Dom ekologiczny>Wentylacja – podstawowe informacje

Wentylacja – podstawowe informacje

Wentylacja z odzyskiem ciepła to podstawowe wyposażenie domu energooszczędnego. Żeby przeanalizować korzyści jaki daje to rozwiązanie, zaczniemy od przedstawienia podstawowych informacji na temat wentylacji.

Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Objętości strumieni powietrza wentylacyjnego przeznaczonego do odprowadzenia wynoszą (zgodnie z normą PN-83/B-03430):

  • kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposazona w kuchnię gazową lub węglową – 70m3/h
  • kuchnia wyposażona w kuchnię elektryczną – 50m3/h
  • łazienka z wc lub bez wc – 50m3/h
  • oddzielne wc– 30m3/h
  • garderoba lub inne pomieszczenia pomocnicze - bez okna– 15m3/h
  • piwnica – 0,3 wymiany na godzinę, pralnia – dwie wymiany na godzinę, suszarnia – jedna wymiana na godzinę

Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Orientacyjna ilość powietrza wymienianego w ciągu godziny w domu wyposażonym w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną o powierzchni użytkowej ok. 150 m2 wynosi ok 300 – 350 m3/h

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Norma PN-83/B-03430

czytaj więcej o energooszczędnym domu


(c) A-ZERO Pracownia Projektowa